POLITYKA PRYWATNOŚCI – KLAUZULA INFORMACYJNA

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119)

„ Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach, 40-708 Katowice, ul. Franciszkańska 33, NIP: 634-18-89-466

2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Domu Kultury „Ligota” reprezentowanym przez Dyrektora jest wskazana osoba, z którą można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mdkligota.pl, tel. 32/252 32 34.

3. Informujemy, że na terenie budynku i wokół budynku działa monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie MDK „Ligota”.

4. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MDK „Ligota” w Katowicach, a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznienie wizerunku, uzupełniające dane osobowe) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z  przepisów archiwalnych.

7. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9. Podanie przez Pana/i danych osobowych jest dobrowolne.