INSTRUKCJA

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury „Ligota” można dostać się:

W sposób pośredni poprzez odnośnik do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej znajdujący się na stronie głównej Miejskiego Domu Kultury „Ligota”http://www.mdkligota.dt.pl

W sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mdk-ligota/

Skip to content