PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Przedmiot działania MDK „Ligota”

Działalność Miejskiego Domu Kultury „Ligota” to przede wszystkim edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.
Codziennie od 9.00 do 21.00 budynek przy ul. Franciszkańskiej 33 w Katowicach wypełniają uczestnicy stałych zajęć ukierunkowanych na rozwijanie aktywności twórczej. Naszym celem jest, aby dzieci od najmłodszych lat poznawały język sztuki, kodów i symboli komunikacji kulturowej.
Potrzebę rozbudzania zainteresowań rozumieją również rodzice, którzy przyprowadzają do nas dzieci już w wieku 4 lat!

Dla najmłodszych, młodych i trochę starszych proponujemy stałe zajęcia w prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów różnych specjalizacji pracowniach oraz cykliczne imprezy kulturalne z udziałem wybitnych artystów polskich.

Poza edukacją kulturalną MDK „Ligota” zaspokaja także inne potrzeby społeczności lokalnej organizując, także dla dorosłych, różne inne formy zajęć intelektualnych i ruchowych.

Szczegółowy zakres celów i zadań MDK „Ligota” znajduje się w Statucie.

Skip to content