MAJĄTEK

Majątek instytucji MDK Ligota:

Budynek będący siedzibą MDK Ligota w Katowicach jest własnością Gminy Katowice.

(do pobrania/wglądu):

MAJĄTEK KOMUNALNY 2011

MAJATEK KOMUNALNY.PDF

DANE UZUPEŁNIAJĄCE – MAJĄTEK KOMUNALNY 2011

DANEUMIENIEK.PDF

MAJĄTEK KOMUNALNY 2012

MAJATEKKOMUNALN2012.PDF

DANE UZUPEŁNIAJĄCE – MAJĄTEK KOMUNALNY 2012

DANEUZUPELDOMAJATKUKOMUN2012.PDF

MAJĄTEK KOMUNALNY 2013

MAJATEKKOMUNALNY2013.PDF

DANE UZUPEŁNIAJĄCE – MAJĄTEK KOMUNALNY 2013

DANEUZUPELDOMAJATKUKOMUN2013.PDF

MAJĄTEK KOMUNALNY 2014

MAJATEK_KOM2015.PDF

DANE UZUPEŁNIAJĄCE – MAJĄTEK KOMUNALNY 2014

DANE_UZUP_MAJATEK2015.PDF

 MAJĄTEK 2015

MAJATEK_MDK_LIGOTA_2015.PDF

MAJĄTEK 2016

MAJATEK_MDK_LIGOTA_2016.PDF

MAJĄTEK 2017

MAJATEK_MDK_LIGOTA_2017.PDF

MAJĄTEK 2018

MAJĄTEK_NA_DZIEN_31_12_2018.PDF

MAJĄTEK 2019

MAJĄTEK KOMUNALNY ZA ROK 2019

Skip to content