Tytuł wpisu

MDK „Ligota” prowadzi następujące rejestry:

 • Dziennik korespondencji
 • Rejestr Skarg i Wniosków
 • Rejestr Zamówień Publicznych
 • Rejestr Wypadków
 • Rejestr Kontroli
 • Rejestr Szkoleń
 • Rejestr Zidentyfikowanych Ryzyk
 • Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych
 • Rejestr Powierzonych Uprawnień
 • Rejestr umów o dzieło
 • Rejestr umów zlecenia
 • Rejestr umów współpracy
 • Rejestr umów najmu

MDK „Ligota” prowadzi następujące ewidencje:

 • Ewidencję księgową operacji gospodarczych
 • Ewidencję księgową podatku od towarów i usług
 • Ewidencję składników majątkowych
 • Ewidencję czasu pracy
 • Ewidencję wynagrodzeń
 • Ewidencję dokumentacji technicznej budynku
 • Księgę druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencję rozchodów biletów komunikacji miejskiej
 • Ewidencję wyjść

 

MDK „Ligota” przechowuje w archiwum:

 • Pełną dokumentację pracowniczą od 1987r.
 • Kroniki działalności merytorycznej instytucji od 1984r.
 • Dokumentację księgową do 5 lat wstecz
Skip to content