Tytuł wpisu

Finanse MDK „Ligota”:

Miejski Dom Kultury „Ligota” pokrywa koszty bieżącej działalności
i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Przychodami Domu Kultury są: dotacje, wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności
oraz najmu pomieszczeń, dobrowolne wpłaty, darowizny osób fizycznych i prawnych,
odsetki a także wpływy z innych źródeł.

Wysokość rocznej dotacji ustala Rada Miasta Katowic.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2012 ROK

PLANFINANSOWY2012.PDF

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

SPRAWOZDANIEFINANSOWE2012.PDF

INFORMACJA PORÓWNAWCZA ZA I PÓŁROCZE 2011 I 2012 ROKU

INFORMACJAPOROWNAWCZA20112012.PDF

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE_FIN._ZA_2012.PDF

INFORMACJA PORÓWNAWCZA ZA 2011 I 2012 ROK

INFPOROWZA2011I2012.PDF

PLAN FINANSOWY NA 2013

PLAN_FINANSOWY_NA_2013.PDF

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAW.FIN.ZA.I.POL.2013.PDF

INFORMACJA PORÓWNAWCZA ZA I PÓŁROCZE 2012 I 2013 ROKU

INF.PORW.ZA.I.POL.2012I2013.PDF

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

SPRAW.FIN.ZA2013.PDF

INFORMACJA PORÓWNAWCZA ZA 2012 I 2013 ROK

INFPOROWZA2012I2013.PDF

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

PLANFINANSOWY2014.PDF

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPRAW.FIN.ZA.I.POL.2014.PDF

INFORMACJA PORÓWNAWCZA ZA I PÓŁROCZE 2013 I 2014 ROKU

INF.POR.ZA.I.POL.2014.PDF

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2014 ROK

RACH_ZYSKOW_I_STRAT_ZA_2014.PDF

BILANS ZA 2014 ROK

BILANS_ZA2014.PDF

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

PLAN_FIN2015.PDF

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

INF.WYK.PRZYCH.KOSZ.IPOLROCZE2015.PDF

INFORMACJA PORÓWNAWCZA ZA I PÓŁROCZE 2014 I 2015 ROKU

INF.POR.PRZYCH.KOSZ.IPOL.2014.2015.PDF

BILANS ZA 2015 ROK

BILANS_ZA_2015_ROK.PDF

INFORMACJE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2015 R. 

INF_PRZYCHODY_KOSZTY_ZA_2015.PDF

INFORMACJE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW I PÓŁROCZE 2016 R.

INF_PRZYCHODY_KOSZTY_ZA_I_POLROCZE_2016.PDF

BILANS_ZA_2016.PDF

RACHUNEK_ZYSKÓW_START_ZA_2016.PDF

INFORMACJE  2017 ROK:

BILANS_ZA_2017_.PDF

RACHUNEK_ZYSKOW_STRAT_ZA_2017.PDF

INFORMACJE 2018 ROK:

INF_PRZYCHODY_KOSZTY_ZA_I_POLROCZE_2018.PDF

BILANS_31_12_2018.PDF

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.PDF

PLAN FINANSOWY NA 2019 R.

PLAN FINANSOWY NA 2019 R.PDF

PLAN FINANSOWY NA 2020 R.

PLAN FINANSOWY NA 2020 R.PDF

INFORMACJE ZA ROK 2019: 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2019


Skip to content